Investor relations

Aktier

SStar Gold Resources AB (publ) har två aktieslag – aktier av serie A och B som i dag finns i digital aktiebok som sköts av NVR.se. Aktier av serie A är röststarkare aktier 1/10. Inom kort kommer aktien att bli digital genom Euroclear-systemet och planerna är att söka notering på First North Nasdaq, Stockholm.

En aktie berättigar till en röst.

Antalet aktieägare uppgick per 30 november 2018 till ca 1 000.

Uppgifter om utdelning och utdelningsdatum finns under Kalender.

Insynshandel

Insynsregistret innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument emitterade av emittenten och övriga relaterade finansiella instrument.

Registret uppdateras löpande vart efter ny rapportering inkommer till Finansinspektionen.

Finansiella rapporter

Datum för finansiella rapporter under 2019 är ännu ej fastställda.

Pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden hanteras genom Cision och publiceras på bolagets hemsida i datumordning.

Ansvarig IR frågor : Karl-Axel Waplan, + 46(0) 70 510 42 39, karl-axel.waplan@sstargold.se

Aktuellt om gruvbrytning och bolaget

Emissionen i sammandrag

Teckningstiden för emission pågick T.o.m. 15 november

Emissionen omfattade teckningar för ca 1 miljon kronor.

Teckningskursen var: 5 kronor/aktie

Värdering (pre-money): 152,5 MKR

Roadshows för all information om SStarGold och emissionen

Bolaget besökte tre orter:

Linköping, Göteborg och Stockholm

 

Adress

SStar Gold Resources AB (publ)
Box 70396
10724 STOCKHOLM

Besöksadress
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Telefon 08- 506 36 388
Fax 08- 506 362 01

organisationsnummer: 556805-1519

CEO
Karl-Axel Waplan, direkt 070-510 42 39

Emissionsinstitut och Aktieboksansvarig

Nordiska Värdepappersregistret
Box 3116
S-400 10 Göteborg
info@nvr.se

Kontakt
Henrik Kristensen, Telefon: +46 733 31 11 03

Disclaimer

Observera! Det är viktigt att ni läser hela vår disclaimer / ansvarsfriskrivningspolicy , innan ni använder er av vår webbsida. (PDF)