GDPR

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersatte den svenska personuppgiftslagen (PUL). Det är viktigt för Klövern att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos SStar Gold och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Adress

SStar Gold Resources AB (publ)
Box 70396
10724 STOCKHOLM

Besöksadress
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Telefon 08- 506 36 388
Fax 08- 506 362 01

organisationsnummer: 556805-1519

CEO
Karl-Axel Waplan, direkt 070-510 42 39

Emissionsinstitut och Aktieboksansvarig

Nordiska Värdepappersregistret
Box 3116
S-400 10 Göteborg
info@nvr.se

Kontakt
Henrik Kristensen, Telefon: +46 733 31 11 03

Disclaimer

Observera! Det är viktigt att ni läser hela vår disclaimer / ansvarsfriskrivningspolicy , innan ni använder er av vår webbsida. (PDF)