Välj en sida

SStar Gold Resources AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2024 I SSTAR GOLD RESOURCES AB

Aktieägarna i SStar Gold Resources AB org. nr 556805-1519, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 15.00 på City Office i World Trade Center, Stockholm.

Styrelsen i SStar Gold Resources AB, org nr 556805-1519 förslag till beslut den 4 april 2024

The board of directors’ in SStar Gold Resources AB, org no 556805-1519 proposed resolution dated 4th of April 2024

Årsredovisning 2023

Styrelsen och verkställande direktören för SStar Gold Resources AB, 556805-1519, med säte i Stockholm, får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Adress

SStar Gold Resources AB (publ)
Box 70396
10724 STOCKHOLM

Besöksadress
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Telefon 08- 506 36 388
Fax 08- 506 362 01

organisationsnummer: 556805-1519

CEO
Karl-Axel Waplan, direkt 070-510 42 39

Emissionsinstitut och Aktieboksansvarig

Nordiska Värdepappersregistret
Box 3116
S-400 10 Göteborg
info@nvr.se

Kontakt
Henrik Kristensen, Telefon: +46 733 31 11 03

Disclaimer

Observera! Det är viktigt att ni läser hela vår disclaimer / ansvarsfriskrivningspolicy , innan ni använder er av vår webbsida. (PDF)