SStar Gold Resources AB

Säkraste investering på börsen i dessa tider

PRESSMEDDELANDE Stockholm 17 december 2019

SStar Gold Resources AB (publ) (”Bolaget”) har hållit Extra Bolagsstämma i Stockholm den 17 decemer 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Ryssland har en av världens snabbast växande guldindustrier.

Den naturligt höga koncentrationen av guld tillsammans med låga brytningskostnader ger låg risk och stora marginaler. Därför väljer gruvbolaget SStar Gold Resources AB att satsa på guldbrytning i Ryssland.

– Guldbrytning i Ryssland är den mest kostnadseffektiva i världen. Även om guldpriset rasar med 50 procent är det fortfarande lönsamt. Kostnaden för att ta upp guldet ligger på omkring 400-600 US dollar per ounce, medan priset på guld idag är cirka 1280 US Dollar per ounce, säger Bruno Horn, styrelseorförande vid SStar Gold Resources.

Han förklarar att den tveksamhet som finns hos vissa mot att göra affärer i Ryssland är baserad på felaktiga rykten och gamla uppgifter. Sedan 1999 har GDP per capita trefaldigats i landet som nu är den sjätte största ekonomin i världen.

– Det är lätt att göra affärer med Ryssland idag jämfört med för 20 år sedan. Ryska staten uppmuntrar till utländska investeringar, inte minst inom gruvnäringen. Gruvindustrin i landet är väl integrerad med den globala ekonomin och har en hög andel utländska investerare, säger Bruno Horn.

Lättillgängligt guld ger hög lönsamhet

SStar Gold Strategy

– To build a portofolio of exploration and exploitation licenses in the TransBaikal Territory in Siberia, Russia.

– The focus is to combine licenses whick each might be too small to be feasible and orofitable but that combined and with efficient logistic and cobined resources will secure log term profitability.

– To organize, complete and finalise the geografical exploration works of the acquired licenses.

– To continue the aquisition of licenses to build a long term feasible Gold mining company in the Trans-Baikal Territory.

 

Dokumentation viktigt för att säkerställa kvalitet.

Lönsamheten inom gruvindustrin begränsas ofta av logistiken när milslånga vägar ska byggas för transport. Men i den region vi har fokuserat på, Transbajkal regionen i Sibirien finns redan en bra logistik med vägar och järnvägar i närheten. Att guldet ligger nära markytan och är enkelt att bryta är också en stor fördel. Bolagets VD understryker vikten av att det redan finns en ordentlig dokumentation över områdets tillgångar.

– Precis som i oljeindustrin är risken med guldbrytning att råvarornas kvalitet kan vara osäker. Kostnaden för att bryta guldet är relativt konstant men lönsamheten varierar med guldhalten i marken i olika områden. Det är därför som dokumentation är så viktig för guld- och gruvindustrin, säger Bruno Horn.

Efterfrågas av centralbanker för sin värdebeständighet

SStarGold Resources menar att företaget har en styrka med de kunskaper som finns inom management avseende Ryssland, gruvbrytning, finansiering och guld. Bolaget har en utländsk  huvudägare i Schweiz men ämnar söka börsnotering i Sverige. I styrelsen finns Karl-Axel Waplan, som VD och ledamot och som är väl erfaren inom industrin, styrelseordförande Bruno Horn från Schweiz med lång erfarenhet av guld och affärer med Ryssland, och Anders Årling, tidigare ansvarig på Skanska för finansiering av stora projekt. Experterna menar att det finns en stigande efterfrågan på guld, även av centralbanker, vilket kommer ge en stadig prisutveckling i framtiden.

– Guld är trots allt riktiga pengar som överlevt sedan civilisationens uppkomst och alltid behållit ett konstant värde de senaste 2000 åren i hela världen. Tack vare värdebeständigheten fungerar guld som en försäkring mot inflation och finanskriser. När börsen går ner, stiger guldpriset och värdet på aktierna i guldgruvebolag, säger Bruno Horn.

Investering i tre steg

Investeringen är uppdelad i tre etapper. Första etappen är redan genomförd med ca 1 miljon kronor och ägarspridning. Detta för fortsatta studier och arbete. Nästa steg blir en finasieringsrunda för att säkra kapital för att skapa den eftersträvade kombinationen av licenser. Denna andra externa finansieringsrundan kan förväntas ske till en låg värdering. Bolaget planeras att börsnoteras på Nasdaq First North under våren 2019.  och kan i samband med det förhandla med internationella banker om lån till gruvbrytning. Vid börsnoteringen kommer värderingen av naturliga skäl att ligga högre och ägarspridning har redan skett och i dag finns  ca 1.000 aktieägare. Sista steget är lånefinansieringen för att få resurser till guldbrytningen .som kan vara igång relativt snabbt efter det att alla förutsättningar är på plats.

– En låg värdering innan börsintroduktionen ger troligen en bra värdeökning i aktien vid produktionsstart. Ett betydande eget kapital är en förutsättning för att låna internationellt för gruvbrytning och vara med i spelet på marknaden, säger Bruno Horn.

Adress

SStar Gold Resources AB (publ)
Box 70396
10724 STOCKHOLM

Besöksadress
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Telefon 08- 506 36 388
Fax 08- 506 362 01

organisationsnummer: 556805-1519

CEO
Karl-Axel Waplan, direkt 070-510 42 39

Emissionsinstitut och Aktieboksansvarig

Nordiska Värdepappersregistret
Box 3116
S-400 10 Göteborg
info@nvr.se

Kontakt
Henrik Kristensen, Telefon: +46 733 31 11 03

Disclaimer

Observera! Det är viktigt att ni läser hela vår disclaimer / ansvarsfriskrivningspolicy , innan ni använder er av vår webbsida. (PDF)