Välj en sida

SStar Gold Resources AB

Kommuniké från Årsstämma 2023-05-15

SStar Gold Resources AB (”Bolaget”) har hållit Årsstämma i Stockholm den 15 maj 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2023 I SSTAR GOLD RESOURCES AB

Aktieägarna i SStar Gold Resources AB org. nr 556805-1519, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2023 klockan 15.00 på City Office i World Trade Center, Stockholm.

Signerad Årsredovisning med revisionsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för SStar Gold Resources AB, 556805-1519, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022–01–01 – 2022-12-31 .

Adress

SStar Gold Resources AB (publ)
Box 70396
10724 STOCKHOLM

Besöksadress
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Telefon 08- 506 36 388
Fax 08- 506 362 01

organisationsnummer: 556805-1519

CEO
Karl-Axel Waplan, direkt 070-510 42 39

Emissionsinstitut och Aktieboksansvarig

Nordiska Värdepappersregistret
Box 3116
S-400 10 Göteborg
info@nvr.se

Kontakt
Henrik Kristensen, Telefon: +46 733 31 11 03

Disclaimer

Observera! Det är viktigt att ni läser hela vår disclaimer / ansvarsfriskrivningspolicy , innan ni använder er av vår webbsida. (PDF)