Välj en sida

SStar Gold Resources AB

Kommuniké från Extra Bolagsstämma 2022-05-31

SStar Gold Resources AB (publ) (”Bolaget”) har hållit Extra Bolagsstämma i Stockholm den 31 maj 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2022 I SSTAR GOLD RESOURCES AB (PUBL)

Aktieägarna i SStar Gold Resources AB (publ), org. nr 556805-1519, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022.

Kommuniké från Årsstämma 2022-06-30

SStar Gold Resources AB (publ) (”Bolaget”) har hållit Årsstämma i Stockholm den 30 juni 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

ÅRSREDOVISNING

2021-01-01-2021-12-31
för SStar Gold Resources AB (publ) 556805-1519

Adress

SStar Gold Resources AB (publ)
Box 70396
10724 STOCKHOLM

Besöksadress
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Telefon 08- 506 36 388
Fax 08- 506 362 01

organisationsnummer: 556805-1519

CEO
Karl-Axel Waplan, direkt 070-510 42 39

Emissionsinstitut och Aktieboksansvarig

Nordiska Värdepappersregistret
Box 3116
S-400 10 Göteborg
info@nvr.se

Kontakt
Henrik Kristensen, Telefon: +46 733 31 11 03

Disclaimer

Observera! Det är viktigt att ni läser hela vår disclaimer / ansvarsfriskrivningspolicy , innan ni använder er av vår webbsida. (PDF)